ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพิมลพรรณ ธานีเจตน์บ้านข่อยโทนโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2นางสาวบุบผา ละเอียดประตูชัยลาออกจากราชการ 
3นายสมชาย ทองเจริญวัดสะตือลาออกจากราชการ 
4นางสาวปริศนา รัตนธารากรวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ลาออกจากราชการ 
5นายปัญญา กล่ำประเสริฐวัดปากกรานลาออกจากราชการ 
6นางสาวฐิภาวีร์ ปภานันวรเศรษฐ์วัดเทพคันธารามถึงแก่กรรม