ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนิภัทธา นิระภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 7
2นางวรรณิภา ศรีพอวัดโตนดเตี้ยโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
3นางปิยอร สว่างเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.เขต 29 จ.อุบลราชธานี
4นางสาวอภิรักษ์ พุทธเสนวัดโคกมะยมโรงเรียนบ้านดอนพันชาด สพป.อุบลราชธานี เขต 3
5นางสาวจินตนา เอี่ยมเพ็ชร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
6นายวีรวัฒน์ เจริญรุ่งรัตน์วัดนางชีลาออกจากราชการ 
7นายอธิศักดิ์ ฤกษ์ดีประตูชัยลาออกจากราชการ