ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมชาย สุดลอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2563 
2นายวันชัย อาภาผลประตูชัยเกษียณอายุราชการ2563 
3นายทวีป ทองจุลวัดสำมะกันเกษียณอายุราชการ2563 
4นายพยงค์ อวยพรวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2563 
5นายจรัญ ถุงมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2563 
6นายวีระ ดวงดาราบ้านข่อยโทนเกษียณอายุราชการ2563