ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1สิบเอกประสงค์ พิณเสนาะวัดราษฎร์บำเพ็ญลาออกจากราชการ 
2นางสาวศิริสุข อ่ำสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยลาออกจากราชการ 
3นางอุไร มณีโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยลาออกจากราชการ 
4นายชูเกียรติ ชูศรีวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคารลาออกจากราชการ 
5นางพรพรรณ กิจติถานนท์วัดหันตราลาออกจากราชการ