ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวบุษฎี มานพวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจร.ร.อนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
2นางสาวน้ำทิพย์ มอสันเทียะบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2ร.ร.วัดท้องคุ้ง สพป.ลพบุรี เขต1
3นางสาวอุไรพร ฝ่ายชนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยร.ร.บ้านฝั่งแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
4นางสาวศศิมาภรณ์ ดวงจำปาชุมชนวัดระโสมร.ร.บ้านคำไผ่ สพป.อุดรธานี เขต2
5นางสาวณชญาดา แสนเรืองวัดไก่ร.ร.บ้านแม่ลากเนินทอง สพป.เชียงราย เขต 3
6นายนรินทร์ แก้วรากมุกวัดนครโปรดสัตว์ร.ร.บ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป.น่าน เขต 1
7นางอ้อมขวัญ เป็ดทองวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)ร.ร.วัดหน้าโคก สพป.พระนครสรีอยุะยา เขต 2
8นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์วัดนาคลาออกจากราชการ