ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอัญชฎา แสงอรุณวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)โรงเรียนสุเหร่าคลอง18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2นายกันตวุฒิ การดีวัดสะแกโรงเรียนรัษฎา สพม.ตรัง กระบี่
3นางดวงเดือน กกโกทาวัดหันตราโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
4นางสุทธิดา กล่ำฉ่ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านลานหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
5นางศุภลักษณ์ สมจิตรวัดผดุงธรรมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
6นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยลาออกจากราชการ